लोकसाहित्य आणि लोककला हे भारतीय लोकजीवनाचा जणू श्वास बनून राहिला आहे. त्यातूनच हजारो वर्षांची परंपरा लाभलेली आपली लोकसंस्कृती विकसीत होत गेली. येथील माणसाच्या भौतिक विकासा बरोबर लोकसाहित्य आणि लोककालांनीही हा विकास आणि बदल स्वीकारीत आपला प्रवास आजही चालू ठेवला आहे. लोकजीवनात लोकसाहित्य , लोककला आणि आध्यात्म हातात हात घालून वावरू लागल्यामुळेच त्यांचा विकास शक्य झाला. लोककलातून आध्यात्माची शिकवण देणारे आणि माणसाला दु:खापासून दूर नेणारे विविध प्रकारचे तत्वज्ञान सोप्या भाषेत किंवा बोली भाषेत जपले गेले. या कलांमधील एक कला म्हणजे "तमाशा".

महाराष्ट्राच्या मातीत रुजली आणि फुललेली "तमाशा" ही कला जगाच्या विविध भागातील रसिकांना भुरळ पाडीत आली आहे. वेळोवेळी विविध संकटाशी सामना करीत आज ताठ मानेने समाजमनात स्थान निर्माण केलेल्या या लोककलेच्या विकासात अनेकांचे योगदान आहे. त्यातीलच एक आदराने घ्यावे असे नाव म्हणजे सौ. मंगला बनसोडे.

legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s jordan 13 black infrared jordan 13 black infrared black infrared 23 13s jordan 11 legend blue jordan 13 black infrared 23 jordan 13 black infrared jordan 13 black infrared black infrared 23 13s legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue black infrared 23 13s jordan 13 black infrared legend blue 11s black infrared 13s jordan 13 black infrared 23 jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue black red 13s jordan 11 legend blue jordan 13 black infrared 23 jordan 13 black infrared legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s black infrared 13s legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue uggs cyber monday michael kors black friday beats by dre cyber monday michael kors black friday michael kors cyber monday beats by dre cyber monday uggs cyber monday uggs cyber monday beats by dre cyber monday michael kors cyber monday beats by dre black friday michael kors black friday michael kors black friday uggs black Friday michael kors black friday beats by dre cyber monday beats by dre black friday uggs black Friday north face cyber monday michael kors cyber monday michael kors Black Friday coach black friday north face black friday north face cyber monday coach black friday lululemon cyber monday canada goose cyber monday coach black friday north face cyber monday coach black friday michael kors Black Friday lululemon cyber monday north face black friday north face black friday michael kors Black Friday coach black friday coach cyber monday kate spade black friday coach black friday canada goose cyber monday